Erkenningen en accreditaties


Labo VVK is geaccrediteerd door BELAC volgens ISO 17025 “Algemene eisen voor de bekwaamheid van beproevings- en kalibratielaboratoria” (627-TEST). Naast onze BELAC accreditatie zijn wij ook erkend door VLM. Om de kwaliteit van de analyses en monsternames te garanderen nemen wij deel aan ringtesten. Dit laat toe om de juistheid van de analyseresultaten te garanderen van monstername tot rapportering.