PRIVACY STATEMENT


Labo VVK hecht groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerkt de persoonsgegevens die haar verstrekt worden met de nodige zorg. In dit privacy statement staat beschreven hoe Labo VVK omgaat met de persoonsgegevens die zij verwerkt.

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacybeleid vind je op www.labovvk.be. Wij raden je aan om dit privacybeleid regelmatig te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Je ziet hier altijd de laatste datum van wijziging.

Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 15/10/2018.

Persoonsgegevens die je verstrekt, worden verwerkt door Labo VVK, Industriestraat 13 te 8755 Ruiselede. Zij worden verwerkt conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 27 april 2016. Ook bekend als General Data Protection Regulation of ‘GDPR’. Labo VVK verwerkt de persoonsgegevens alleen voor het doeleinde waarvoor ze worden ingezameld en enkel zolang dit nodig is.

1.1 WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WIJ EN HOE LANG BEWAREN WE DIE?

1.1.1 Gegevens die u ons zelf meedeelt

Door het aanvragen van monsternames, afhalingen of bestellening via ons contactformulier kan men ons volgende informatie verstrekken:

  • Naam en voornaam
  • Adres
  • Landbouwnummer, exploitatie- en exploitantnummer
  • Telefoon
  • E-mail
  • BTW nummer

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken de informatie die je via het contactformulier hebt verstrekt uitsluitend voor het verwerken van je specifieke verzoek.

1.1.2 Gegevens die wij zelf toevoegen of bijhouden

Door telefonisch, schriftelijk of via e-mail contact met ons op te nemen verstrekt u ons zelf een aantal persoonsgegevens. Sommige daarvan zijn noodzakelijk voor de afhandeling van uw bestelling of vraag. Gegevens die wij verwerken delen wij alleen met derden als dat nodig is voor uitvoeren van de opdracht (vb. de bekomen resultaten na analyse van de mest worden doorgegeven aan VLM voor het berekenen van het gemiddelde).

  • Uw klanthistorie
  • Contact met onze klantenservice
1.1.3 Automatische opslag van niet-persoonlijke gegevens

Tijdens een bezoek aan de website kunnen gegevens van niet-persoonlijke aard zoals het browsertype, het IP-adres, het platform en ‘cookies’ op de harde schijf van je computer geplaatst worden. Dit gebeurt enkel en alleen om de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker.

1.2 BEWAARTERMIJN

Wij bewaren gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. De gegevens kunnen ook langer worden bewaard voor archiveringsdoeleinden of om statistieken op te maken.

1.3 MET WIE WORDEN JOU GEGEVENS GEDEELD?

1.3.1 VLM

Monsternames moeten aangemeld worden in MTIL en na analyse dient Labo VVK ook de resultaten aan hen door te geven.

1.3.2 Andere externe dienstverleners

Uw persoonsgegevens zijn bij ons vertrouwelijk, zij worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden medegedeeld.

1.4 INZAGE EN RECHTEN BETREFFENDE DE EIGEN PERSOONSGEGEVENS

Je hebt het recht om te allen tijde inzage van ons te vragen in de gegevens die wij over jou beschikbaar hebben. Je kan de persoonsgegevens opvragen, inkijken en zo nodig laten corrigeren. In bepaalde gevallen en indien daar goede redenen voor zijn, kan je vragen om je persoonsgegevens te wissen. Indien zo’n verzoek wordt ingediend zullen wij alle gegevens verwijderen die tot jou herleidbaar zijn, behalve de gegevens die wij op basis van de wet moeten of mogen bewaren. Om deze rechten uit te oefenen kan je een mail sturen naar info@labovvk.be.

Heeft u vragen naar aanleiding van ons privacy statement of bent u van mening dat wij uw rechten onvoldoende waarborgen, dan kan u steeds contact met ons opnemen via e-mail (info@labovvk.be). Uw klacht of vraag wordt snel behandeld en u ontvangt altijd antwoord van ons.

1.5 VEILIGHEID EN VERTROUWELIJKHEID

De vertrouwelijkheid van uw gegevens ligt ons nauw aan het hart. Daarom maken wij gebruik van interne en externe veiligheidsmaatregelen om elk niet-toegestaan gebruik te voorkomen.

1.6 UITSCHRIJVEN UIT COMMERCIËLE COMMUNICATIE

Op elk gewenst ogenblik kunt u zich uitschrijven om onze commerciële communicatie of interessante berichten in de toekomst niet meer te ontvangen. Dit kan zowel via de elektronische weg als via de post.